SMS spam od O2 - Vyrozumění

Dnes jsem obdržel vyrozumění od ÚOOÚ k  mé loňské stížnosti.

Dá se říct, že je to takové malé vítězství člověka nad ohromnou korporací. Sice jsem nebyl jediný, kdo si stěžoval, ale je vidět, že tyto stížnosti nebyly úřadem ignorovány.

Email obsahoval PDF přílohu s přibližně tímto obsahem:

Stížnost/podnět na nevyžádané obchodní sdělení – vyrozumění

K Vaší stížnosti – číslo podání SP-2009-xxxxxx ze dne 12. června 2009 na rozesílání
nevyžádaného obchodního sdělení subjektem Telefónica O2 Czech Republic a. s.,
IČ: 60193336
, Vám sdělujeme, že jsme na základě Vaší stížnosti provedli u tohoto subjektu
kontrolu.

Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona. Kontrolovaný porušil zákon
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti tím, že odeslal obchodní
sdělení prostřednictvím sms zpráv bez předchozího souhlasu adresáta.

Z důvodu porušení zákona bylo s kontrolovaným vedeno správní řízení, jehož
výsledkem bylo uložení pokuty.

Tak to máš za to ty jedna ošklivá Telefóniko O2 :P

Rozesílání spamu je ošklivé a nedělá se to!  Ty, ty, ty!

UPDATE:

Po mévčerejší žádosti o sdělení výše pokuty na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsem obdržel tuto odpověď:
Stížnost/podnět na nevyžádané obchodní sdělení – vyrozumění

K Vaší žádosti dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne
26. října 2010 doručené na posta@uoou.cz Vám sdělujeme, že u subjektu Telefónica O2
Czech Republic a. s., IČ: 60193336
bylo provedeno správní řízení, jejím výsledkem bylo
uložení sankce ve výši 60.000,- Kč. Tato sankce je již pravomocná a vykonatelná.

Sice to není zrovna závratná částka, ale aspoň něco ;)

8 komentářů:

Jiri Kratochvil řekl(a)...

Jeste bych z nich vytahnul pomoci Zakona o svobodnem pristupu k informacim, kolik to O2 stalo.

Miloš řekl(a)...

No to možná není špatný nápad. Zkusíš to, nebo to mám udělat já? ;)
Psal jsi u původního článku, že jsi také podával stížnost. Tobě vyrozumění nepřišlo?

Riki Fridrich řekl(a)...

Tiež by ma zaujímalo, koľko im naparili. Keď som svojho času poslal hygienikov na Tesco, tiež dostali pokutu a vo vyrozumení mi rovno napísali koľko to bolo.

Miloš řekl(a)...

Tak jsem právě odeslal žádost o sdělení výše pokuty na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Uvidíme, jak se k tomu soudruzi postaví ;)

Miloš řekl(a)...

Doplnil jsem do článku i dnešní odpověď na můj dotaz ohledně výše pokuty ;)

Radim řekl(a)...

Dostal jsem se k tomu až teď, ale dobré!!" Zlepšilo mi to den.

Martin řekl(a)...

Když jsem přešel od o2 před půl rokem k vodafone a O2 mi stále posílá OS, můžu podat stížnost?

Miloš Svašek řekl(a)...

To samozřejmě můžeš, ale nejprve bych zavolal do 02 a vyslovil svůj nesouhlas. Je potřeba, abys jim řekl, že si nepřeješ být kontaktován s žádnými obchodními sděleními, ani nabídkami a to i přes to, že jsi s tím kdysi souhlasil při podpisu smlouvy (s O2). Oni mají povinnost toto respektovat, neboť pozdější vyjádření nesouhlasu má vyšší váhu, než souhlas podepsaný předtím ve smlouvě. Máš právo si to rozmyslet a platí pozdější rozhodnutí/vyjádření.